Tá na ceachtanna seo bunaithe ar na haonaid sa
téacsleabhar. Bainigí sult astu!